fbpx

Κεραμικές επιστρώσεις

Η ΑutoClean πιστοποιημένος εφαρμοστής των προϊόντων της CarPro, μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρίες κεραμικών προϊόντων και ηγέτιδα του χώρου που δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής, με πάνω από 300 πιστοποιημένους εφαρμοστές παγκόσμια, σας προσφέρει όλη την γκάμα των κεραμικών επιστρώσεων αλλά και των υπολοίπων προϊόντων σχετικά με τον καθαρισμό και το γυάλισμα οχημάτων.

01

PAINT COATINGS PROTECTION

& EXTERIOR SURFACES

CQUARTZ FINEST Reserve

SOLD UNDER CARPRO TERMS TO PROFESSIONALS ONLY

This Next-Gen technology utilizes an advanced hybrid Features: nano structural composition, which bridges the gap
between ceramic and organic materials creating an extremely high-gloss, dense nano-coat. Additionally this results in an extremely durable, thick coating with advances in a variety of attributes and unlike anything that has come before it. With our advanced “SiO2poxi” tech, the new Finest Reserve is extremely resistant to water spots, acids, solvents, ice, oils, dirt, UV, and all manner of environmental attacks.

1

High Gloss

2

Super durable

3

Very low water spotting

4

Fast flashing / Fast curing

5

3~13pH resistant

6

High density / Anti-abrasive

7

Highly hydrophobic: 110°; low sliding angle: 10°

8

Apply to any surface except windscreen

CQUARTZ Professional

SOLD UNDER CARPRO TERMS TO PROFESSIONALS ONLY

Each silica atom has multiple fluorocarbon molecular bonds to it, which creates a high-density structural coating. Once bonded to the surface CQUARTZ Professional not only protects the gloss and depth, it enhances it! While increasing the hardness of the paint CQUARTZ Professional also rejects contaminants, bird and bug stains, and a variety of environmental fallout! Properly maintained, CQUARTZ Professional will last for years on end all while keeping your car glossier, cleaner, and easier to wash!

Durability, long lasting hydrophobic effect, water spot resistance, and strong protection from both acids and base chemicals were all increased in this pro only version of CQUARTZ! Finally we focused heavily on the versatility of application for a wide variety of climates and successful results for quality professional detailers around the world! CQUARTZ Professional can be applied on any surface except the windshield.

CQUARTZ UK EDITION 3.0

We listened to you when you told us it had to be easy to use, this added a few extra months to our process but we know you’ll love it. For the first time ever CQUARTZ UK 3.0 is easy from 3oC up to 40oC!

Keeping with the classic CQUARTZ UK wipe on wipe off application it can be buffed immediately or left on few minutes while still buffing off super clean and easy. For enthusiastic car lovers or Pro detailers, both same most easy to use coating without sticky surface or grabby wipe off!

As you would expect from CARPRO we’ve stuck to our ethos, of under promising and over delivering so as with all our coatings we will give you a conservative real world durability, in this case it’s 18-24 months on CQUARTZ UK Edition 3.0.

1

great chemical resistance of pH 3~14

CQUARTZ

The original quartz-based coating that put the latest advances in Nanotechnology in the hands of detailing enthusiasts.

CQUARTZ bonds to paint, glass, metal, and plastic at a molecular level, effectively becoming a functional element of the vehicle’s surface. This coating’s hard hydrophobic, glass-like finish helps to protect your vehicle from weathering, UV-damage, industrial and organic fallout, acids, alkalines, light wash-marring and abrasion for up to 2-years whilst making it easier to clean than ever before.

1

Quartz Nanotechnology Coating

2

Complete and Lasting Protection

3

Suitable for Hot-Climates

Gliss

With GLISS, CARPRO brought new advances in nanotechnology to bare and designed an all-new hyper- smooth, hyper-glossy, and easy to apply ceramic nano coating that excels as a top-coat for all CQUARTZ coatings!

Utilizing modified long chain carbon fluorine polymers and enhanced nano-technology, GLISS provides increased resistance to, static buildup, dust retention, and many types of mineral and water stains!

1

Hyper SLICK and smooth

2

Also works great as a stand-alone Nano-coat

3

Adds thickness to your existing coat when used as a top coat

CQUARTZ Skin

Paint protection films and plastics greatest enemy is UV damage from the sun, so CQUARTZ SKIN was designed from the start with heavy UV blockers! With both UVA and UVB resistant particles impregnated into the nano structure of CQUARTZ SKIN, you can be assured you have provided the best skin protection possible for your wrapped and plastic surfaces!

CQUARTZ SKIN also offers resistance to most chemicals, salt, and environmental damage as well as provide excellent UV protection! This highly specialized nano-coat. CQUARTZ SKIN adds a rich appearance to the surface along with unbelievable water and dirt repellency and a rugged durability we expect to last for years!

When it comes to matte and satin films, as well as plastic pieces one BIG challenge with using ceramic coatings has always been the high risk of applying to a surface that you cannot polish. With CQUARTZ SKIN that challenge has been solved! If a mistake is made or the coating is damaged or needs to be removed for any reason at all you can simply remove it with the stripping solution… no abrasives needed!

CQUARTZ SKIN applies easily to properly prepped surfaces and can even be used on matte and satin wraps when used as directed! CQUARTZ SKIN features easy use in all climates, wiping on and off with ease for anyone trained in coating application.

1

UV resistant

2

for gloss & matt films

02

WHEELS & RUBBER TRIMS

COATING PROTECTION

CQUARTZ DLUX

Applications like this withstand a lot of abuse so CQUARTZ DLUX was given a thicker film build than conventional CQUARTZ coatings, and a 50% silica content by volume. When applied to plastic and rubber trim, CQUARTZ DLUX helps to restore their gloss and color, and protect them from future fading. On painted, polished, or chromed wheels, CQUARTZ DLUX resists brake dust and road grime, eliminating the need for dedicated cleaners.

1

Nanotechnology Wheel & Trim Coating

2

Restores and Protects Faded Trim

3

Makes Wheels Easier to Clean

03

GLASS COATINGS PROTECTION

FlyBy FORTE

Development of Flyby Forte was heavily based on the latest and most advanced mobile phone anti-scratch protection. Our inorganic Nano-tech coating was specifically designed for EXTREME semi- permanent durability and long-term resistance to abrasion and chemicals. Flyby Forte was tested to over 40,000 real time wiper cleaning cycles, is UV stable, highly chemical resistant, and provides resistance to scratches and minor chips. Flyby Forte is the ULTIMATE in windshield and glass coatings!

1

No degradation of the glass

2

Slide off at 50 Km/h

3

Up to 2 years durability

FlyBy30

FlyBy30’s advanced Silane barrier technology repels rain from automotive windscreen glass, enhancing visibility, and reducing the need for wipers at speeds above 30mph (45kmh).

This significantly increases driver safety in bad weather, and also helps to reduce the adhesion of snow, ice, and bugs to all treated glass surfaces. FlyBy30 easily withstands windscreen wiper abrasion and regular cleaning, allowing the coating to continue protecting for in excess up to 6 months.

1

Rain Repellent Glass Coating

2

Increases Visibility

3

Up to 6 Months Durability

04

LEATHER COATING PROTECTION

CQUARTZ Leather

CQUARTZ Leather is the ultimate in protection for both leather and vinyl surfaces throughout your vehicle!

Our new high tech formula was created using only the highest quality ingredients available and offers a beautiful “better than new” finish with no added gloss! It was designed to provide an excellent combination of soft to the touch tactile feel, extreme protection, and unbelievable durability. CQUARTZ Leather & Vinyl was specifically developed to resist stains, dirt, jean dye transfer, and UV rays for years to come.

1

Resists dye transfer

2

Hydrophobic & Oleophobic

3

Chemical resistant, UV resistant

05

FABRIC PROTECTION

CQ Fabric

The most durable protect textiles and leather against water, liquids, dirt and stains. It does not affect the look, texture, breathability or color and it’s easy to use.

Traditional coatings make Fabrics feel stiff and clog the weave of the fabric preventing breathability. Using nanotechnology, our treatment is small enough to attach to individual fibers, delivering superior performance characteristics without compromising the look, feel or comfort of the fabric, without clogging the fabric weave.

1

Withstand mechanical wear for up to a year

2

Super-Hydrophobic, UV-proof, transparent

3

Water & Stain Resistant